ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 07.11.2013 во 09:25

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 03.09.2013 до 18.10.2013 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2012 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за Директни Плаќања за набавка на високостелни јуници со познато потекло и висок генетски потенцијал по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Битола

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu