Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по вториот Јавен повик (01/2010) - 08.11.2013 во 10:15

По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Биљана Вргова ,Босилово исплатени се 485.284,00 денари за изградба и обновување на постоечки пластеници (со исклучок на тунелски фолии) по вториот Јавен повик (01/2010).Од вкупно исплатените средства, 363.963,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 121.321,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu