Реализирана првата исплата на средства од ИПАРД програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 12.11.2013 во 11:56

По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Розица Корунчевска од Ресен исплатени се 219.581,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).Од вкупно исплатените средства, 164.685,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 54.896,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu