Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по петтиот Јавен повик (03/2011) - 19.11.2013 во 14:55


По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот ДПТУ ФЕ&ЕС ДООЕЛ од Штип исплатени се 886.689,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по петтиот Јавен повик (03/2011).Од вкупно исплатените средства, 665.017,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 221.672,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu