ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 26.11.2013 во 15:50


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој на ден 26.11.2013 објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –199/2013

за вработување на 14 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 199/2013 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu