ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 05.12.2013 во 15:42

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој на ден 05.12.2013 објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –233/2013

за вработување на 32 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 233/2013 за вработување на државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu