ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ - 13.12.2013 во 11:02

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството

и руралниот развој на ден 13.12.2013 објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ –250/2013

за вработување на 2 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за следните работни места:


ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 250/2013 за вработување на 2 државни службеници во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu