ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2013 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година - 13.12.2013 во 11:24


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07 и 5/09), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2013
за доставување на барања за користење на средства од
Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година

македонска верзија и албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu