Прес-конференција на Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Тони Димовски и Заменик-министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски - 16.12.2013 во 15:59
Прес-конференција на Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Тони Димовски и Заменик-министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu