ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 08.02.2014 во 09:59

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 28.01.2014-03.02.2014 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2011 година за растително производство по мерка Директни плаќања за подигање нови овошни насади по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Делчево
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu