Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и Академијата за судии и јавни обвинители - 10.02.2014 во 16:32


Денес во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој г-дин Тони Димовски и директорот на Академијата за судии и јавни обвинители г-ѓа Анета Арнаудовска потпишаа Меморандум за соработка во функција на унапредување на соработката од заеднички интерес која ќе резултира со понатамошни советувања на различни теми поврзани со искористување на ИПАРД фондовите за што е надлежна Агенцијата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu