ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата - 15.02.2014 во 09:58


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 15 февруари 2014 година објавува Јавен повик бр. 01/2014 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013 година

македонска верзија кратка
македонска верзија долга
албанска верзија кратка
албанска верзија долга


Контакт листа на регионални центри со надлежни лица и контакти на работни единици на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu