Продолжува исплатата на средства од ИПАРД програмата по седмиот Јавен повик (02/2012) - 17.03.2014 во 09:43

По успешната реализација на одобрената инвестиција на корисникот Илир Метуши од Ресен исплатени се 156.326,00 денари за обновување на постоечки овошни насади по седмиот Јавен повик (02/2012).Од вкупно исплатените средства, 117.244,00 денари се средства од буџетот на ЕУ и 39.082,00 денари се средства од буџетот на РМ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu