Во тек е потпишување на договори за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој (23.09.2014) - 23.09.2014 во 13:21Во просториите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во тек е склучување на договори за кофинансирање на инвестиции во земјоделска механизација со земјоделците кои ги исполнија критериумите од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за инвестиции во модернизација на земјоделски стопанства- трактори и приклучна механизација како и инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu