ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарстовото и аквакултурата за 2014 година - 01.11.2014 во 09:38


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 01 ноември 2014 година објави ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2014 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2014 година.

македонска верзија и албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu