ИЗВЕСТУВАЊЕ- Отворени денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој - 03.03.2015 во 16:07Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува сите заинтересирани граѓани дека во периодот од 04.03-06.03.2015 година со почеток во 11:00 часот ќе одржи отворени денови, почнувајќи утре (04.03) во Демир Хисар- СОУ Крсте Петков Мисирков и Струга-Дом на култура, четврток (05.03) во општина Свети Николе и регионалниот центар на АФПЗРР во Кочани, петок (06.03) во регионалниот центар на АФПЗРР во Струмица и во просториите на општина Гевгелија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu