Исплатени уште седумнаесет корисници на средства од ИПАРД Програмата по осмиот Јавен повик (01/2013) - 18.04.2015 во 10:35


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu