Реализирани првите исплати на средства од ИПАРД Програмата по деветтиот Јавен повик (01/2014) - 20.04.2015 во 10:48


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu