Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Платежните Агенции на Република Македонија и Република Турција - 18.06.2015 во 10:45

На ден 11.06.2015 година во просториите на Агенцијата за Финансиска Поддршка во Земјоделството и Руралниот развој на Република Турција во Анкара, Директорите на Платежните Агенции на Република Македонија и Република Турција, г-ѓа Билјана Вуковиќ и г-дин Али Реџеп Назли склучија Меморандум за соработка во процесот за пристапување кон Европската Унија. Меморандумот за соработка е со цел унапредување на заедничката соработка и зајакнување на размената на знаење и искуство во областа на користењето на претпристапните фондови за рурален развој од ЕУ како и остварување на поуспешна интеграција во ЕУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu