ИЗВЕСТУВАЊЕ: На 1 јули започнува аплицирање за финансиска поддршка за Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства - 25.06.2015 во 09:32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu