Одржана првата работилница за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата за 2014-2020 (29.06.2015) - 29.06.2015 во 16:25

На ден 29.06.2015 година во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје се одржа првата работилница од предвидените 4 настани низ Македонија за корисниците од мерката „Инвестиции во рурална инфраструктура” од ИПАРД Програмата 2014-2020. Овие работилници се реализираат во рамките на Твининг лајт проектот за поддршка на ИПАРД Агенцијата за подготовка за акредитација на мерката „Инвестиции во руралната инфраструктура” кој го спроведуваат Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој заедно со Агенцијата за земјоделски пазари и рурален развој од Република Словенија.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu