Потпишан Меморандум за соработка помеѓу Платежните Агенции на Република Македонија и Република Словенија - 08.07.2015 во 16:13

На ден 08.07.2015 година во просториите на Агенцијата на Република Словенија за земјоделски пазари и рурален развој во Љубљана, Директорите на Платежните Агенции на Република Македонија и Република Словенија, г-ѓа Билјана Вуковиќ и г-дин Бенедикт Јеранко потпишаа Меморандум за соработка во насока на унапредување на заедничката соработка и зајакнување на размената на знаење и искуство во областа на користењето на европските фондови за рурален развој.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu