ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 03.03.2016 во 10:49

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014 и 39/2016), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година .


македонска верзија и албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu