Одржан прв состанок на Управниот одбор на Твининг проектот „Понатамошно зајакнување на АФПЗРР и подготовка на Агенцијата за програмскиот период 2014-2020 - 11.04.2016 во 10:50
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu