ЈAВЕН ПОВИК бр.08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016
- 20.08.2016 во 14:20
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот Јавен повик бр.08/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 .


македонска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu