СООПШТЕНИЕ - 01.09.2016 во 09:46

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на пченица дека рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2016 година завршува на 15 септември 2016 година.

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува производителите на пченица дека рокот за поднесување на барања за финансиска поддршка за складирање на пченица од домашно производство од реколта 2016 година завршува на 15 септември 2016 година. Финансиската поддршка за складирање на пченица се доделува за покривање на 80% од трошоците за складирање на пченица предадени на складирање во складиштар (регистрирани откупувачи на земјоделски производи согласно Законот за земјоделство и рурален развој) во период од 1 јули до 31 август 2016 година.

македонска верзија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu