ИЗВЕСТУВАЊЕ - 10.10.2016 во 11:37

Во врска со објавата на ден 07.10.2016 година во дневниот печат Дневник за одржување на отоврени денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека во периодот од 10.10-06.12.2016 година нема да се одржат отворени денови во регионалните канцеларии на Агенцијата или во просториите на општините.
Отворените денови на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ќе се одржат во наредниот период според нов распоред на одржување кој дополнително ќе биде објавен во дневен печат.македонска верзија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu