ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2016за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 15.10.2016 во 08:04


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
(„Службен весник“ на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и 39/2016),
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот
ЈАВЕН ПОВИК бр.09/2016 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година .
македонска верзија и албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu