ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година - 26.11.2016 во 06:15Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (Службен весник на Република Македонија број 72/2007, 5/2009, 43/2014, 193/2015 и 39/2016),
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот
ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2016 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2016 година
.
македонска верзија и албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu