ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 05.01.2009 во 17:39


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 27.12 – 29.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за одржување и подигање на овошни насади во 2008 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово 1
Берово 2
Битола
Делчево 1
Делчево 2
Гази Баба
Крива Паланка
Куманово
Радовиш
Струга
Струмица 1
Струмица 2
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu