ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 05.01.2009 во 17:50


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот 27.12 – 29.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година по мерка Финансиска поддршка за компензација на дел од трошоците за дизел гориво за растително производство во производната 2007/2008 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Чаир
Делчево
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кичево
Кочани
Крива Паланка
Куманово
Охрид
Прилеп
Радовиш
Штип
Струга
Струмица
Свети Николе
Валандово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu