Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес - 18.09.2017 во 15:08

< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu