СООПШТЕНИЕ - 25.11.2017 во 15:28
<


Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува апликантите кои поднесоа барање за користење на средства од Програмата за рурален развој за 2017 и тоа за Мерка 112 (Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност согласно Јавен Повик 03/2017 дека е завршена обработката на барањата и е изработена конечната ранг листа на сите апликанти кои ги исполнуваат условите.РАНГ ЛИСТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu