ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година - 28.09.2018 во 11:56

ИСПРАВКА НА ЈАВЕН ПОВИК бр.06/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година .македонска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu