ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 13.01.2009 во 14:12

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 17.12 – 29.12.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2008 година за следните мерки:Мерка 1 – инвестиции за подобрување на конкурентност и модернизација на земјоделски стопанства, вклучително и аквакултура
Мерка 2 – инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи
Мерка 3 – инвестиции за рехабилитација на системите за наводнување на водни заедници
Мерка 6 – поддршка за организирање и заедничко обавување на производна дејност на земјоделски стопанства


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu