СООПШТЕНИЕ - 22.08.2019 во 13:58Одлуки за унапредување по интерен оглас број 01/2019
за унапредување на 3 (три) административни државни службеници во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
Одлука 1 по интерен оглас број 01/2019

Одлука 2 по интерен оглас број 01/2019

Одлука 3 по интерен оглас број 01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu