ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 256/2019 - 05.11.2019 во 13:04ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ - 256/2019
за вработување на 22 државни службеници од Група I, подгрупа I во Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој
.Јавен оглас број - 256/2019 - македонска верзијаЈавен оглас број - 256/2019 - албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu