ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година - 10.02.2020 во 08:39
Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2020 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година .


македонска верзија


албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu