ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.02.2009 во 17:02


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 23.02 – 25.02.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за сточарско производство по мерка Финансиска поддршка за произведено и продадено млеко во регистририани објекти за преработка на млеко по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:


Берово 1
Берово 2
Битола 1
Битола 2
Битола 3
Делчево 1
Делчево 2
Делчево 3
Гевгелија 1
Гевгелија 2
Гази Баба
Гостивар
Демир Хисар
Кичево 1
Кичево 2
Кочани 1
Кочани 2
Куманово 1
Куманово 2
Крива Паланка
Крушево
Македонски Брод
Прилеп
Пробиштип 1
Пробиштип 2
Пробиштип 3
Радовиш 1
Радовиш 2
Радовиш 3
Штип 1
Штип 2
Штип 3
Струмица 1
Струмица 2
Струмица 3
Тетово 1
Тетово 2
Валандово 1
Валандово 2
Валандово 3
Виница 1
Виница 2
Виница 3
Охрид
Струга
Свети Николе 1
Свети Николе 2
Велес 1
Велес 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu