ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 25.02.2009 во 17:35


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 23.02 – 25.02.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за засеани површини со житни и маслодајни култури по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Битола
Дебар
Делчево
Гази Баба
Гостивар
Кисела Вода
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Прилеп
Пробиштип
Радовиш
Ресен
Штип
Струга
Струмица
Тетово
Валандово
Велес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu