ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 30.08.2021 во 08:38Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија” број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/2018 и „Службен весник на Република Македонија” број 190/2019), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој го објавува следниот

ЈАВЕН ПОВИК бр.08/2021
за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за
финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година

.


македонска верзијa | албанска верзија


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu