ЈАВЕН ПОВИК бр.10/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година - 29.12.2021 во 08:23


Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09, 43/14, 193/15, 39/16, 167/18 и 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниотЈАВЕН ПОВИК бр.10/2021 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 годинамакедонска верзија

албанска верзија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu