ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 05.03.2009 во 14:27


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот 26.02 – 27.02.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година по мерка Финансиска поддршка за пчелно семејство, набавка на матици и подигање на нови површини под медоносна флора за сточарско производство во производната 2007/2008 година по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола 1
Битола 2
Дебар
Делчево
Гази Баба
Гевгелија
Гостивар
Кавадарци
Крива Паланка
Куманово 1
Куманово 2
Прилеп
Радовиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu