СООПШТЕНИЕ - 01.06.2022 во 10:08

Почитувани земјоделци,

Ве известуваме дека рокот за аплицирање за субвенции наместо до 31 мај, ќе биде продолжен до крајот на јуни, заклучно со 30.06.2022.

Во интерес на сите земјоделци кои досега не успеаја да ги поднесат своите барања, Агенцијата за финасиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во соработка со Mинистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесоа барање до Владата на РСМ за продолжување на рокот.

Апелираме до сите земјоделци да го искористат продолжениот рок и да аплицираат електронски на www.ipardpa.gov.mk или да се обратат за асистенција до подрачните единици на МЗШВ.Të nderuar bujq,
Ju njoftojmë se afati për aplikim për subvencione në vend të datës 31 maj, do të shtyhet deri në fund të qershorit, deri më 30 qershor 2022.

Në interes të të gjithë bujqive të cilët deri më tani nuk kanë arritur të dorëzojnë kërkesat e tyre, Agjencia për mbështetjen financiare të bujqësisë dhe zhvillimit rural në bashkëpunim me Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave,dorzuan kërkesë deri tek qeveria e RMV për prolongim të afatit.

Apelojmë tek të gjithë bujqit që të shfrytëzojnë afatin e zgjatur dhe të aplikojnë në mënyrë elektronike në www.ipardpa.gov.mk ose të kontaktojnë njësitë rajonale të MBPEU-së për ndihmë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu