ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 05.03.2009 во 14:47


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 26.02 – 27.02.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година за сточарство по мерка Финансиска поддршка за одгледани и продадени гоеници по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Берово
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu