ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 26.03.2009 во 12:58

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Во периодот од 24.03. – 26.03.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за општи мерки по мерка Дополнителна поддршка за семејни земјоделски стопанства во подрачја со отежнати услови на производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Битола
Делчево
Демир Хисар
Гевгелија
Кратово
Крива Паланка
Куманово
Неготино
Охрид
Прилеп
Радовиш
Струга 1
Струга 2
Струмица
Тетово

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu