ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 28.10.2008 во 10:00


ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 17.10 – 27.10.2008 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Пограмата за финансирање на активностите од растителното производство по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Куманово
Неготино 1
Неготино 2
Неготино 3
Неготино 4
Неготино 5
Неготино 6
Тетово


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu