И Н Ф О Р М А Ц И Ј А - 13.07.2009 во 15:07

ИНФОРМАЦИЈА ЗА НОВА ЛОКАЦИЈА НА АГЕНЦИЈАТА

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува своите сегашни и идни корисници дека привремено го промени своето седиште. Новата адреса на Агенцијата е:

Ул. Скупи бр. 3а (Зајчев рид), 1000 Скопје


Контакт телефони:

Телефон: 02 3097450 и 02 3228840
Факс: 02 3097454
Работно време: понеделник – петок, од 8:30 до 16:30 часот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu