ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - 14.08.2009 во 10:46

ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Во периодот од 07.08. – 14.08.2009 година, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој исплати финансиски средства од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 година за растително производство по мерка Финансиска поддршка за успешно подигнати овошни насади за период од две години по добивање на финансиска поддршка за подигање на насадот (почнувајќи од 2007 година) по Подрачни единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и тоа за:

Кичево
Струга
Свети Николе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu