С О О П Ш Т Е Н И Е - 13.10.2009 во 15:22

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги известува своите сегашни и идни корисници дека привремено го промени своето седиште.
Новата адреса на Агенцијата е:

Ул. Скупи бр.3а (Зајчев рид), 1000 Скопје

Истовремено, информираме дека сите дописи пратени на адреса бул. Трета Македонска Бригада бб, 1000 Скопје ќе бидат препраќани на новата адреса на Агенцијата.

Контакт телефони:
Телефон: 02 3 228 840 и 02 3 097 450
Факс: 02 3 097 454

Работно време: понеделник – петок, од 8:30 до 16:30 часот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu